Priests >> Fr. Sebastian (Biju) Thondiparambil


Fr. Sebastian (Biju) Thondiparambil
Contact No (Personal) : 9447344746
E-mail (Personal): bthondi@gmail.com
Date of Birth: 28/07/1972
Native Parish:  Nadavayal Holy Cross Forane Church
Current Parish: Thonichal St. Sebastian Church
Address: St. Sebastians Church, Thonichal, Nalloornadu P.O., Mananthavady-670645
Ordination: 04/01/2007
Feast: Jan. 20
Service Details - Parishes
From To Parish Name Designation
2015 May 17 Thonichal Vicar
2012 2015 Santhigiri Vicar
Nilambur Asst Vicar
Kallody Asst Vicar