Priests >> Fr. Thomas (Saji) Puthukulangara


Fr. Thomas (Saji) Puthukulangara
Contact No (Personal) : 9447350671, 9747089315
E-mail (Personal): frsajiputhu@gmail.com
Date of Birth: 03/05/1974
Native Parish:  Narivalamunda
Address: St. George Church, Poolapadam Pathar P.O., Chungathara 679334
Ordination: 28/12/1999
Feast: July 03
Service Details - Parishes
From To Parish Name Designation
2016 May 15 Irulam Vicar
2013 May 18 Poolappadam Vicar
2011 2013 Vanjode Vicar
2008 2011 Thelpara Vicar
Pattanikoopp Vicar
Kottathara Vicar
Amarakuni Vicar
Kallody Asst Vicar