St. Francis church, Vadapuram

Parish Profile

Parish: Vadapuram
Place Name: Vadapuram
Patron: St. Francis
Parish Vicar: Rev. Fr. Shaju Anithottathil OFM. Cap
Address: Mampad, Malappuram Dt., Vadapuram-
Pin: 676542
Phone: 04931-225457
Catholic Families: 25
Catholic Population: 120