St. Thomas Forane Church, Thomapuram

Parish Profile
Parish: Thomapuram
Place Name: Thomapuram
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Valiplackal Thomas (Vipin)
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Anacharil Joseph (Vipin)
Address: Chittarickal P.O.
Pin: 671 326
Phone: 0467 2221032
Web http://www.smcim.org/church/thomapuram