St. Sebastian Church, Palankara

Parish Profile

Parish: Palankara
Place Name: Palankara
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Elavanappara Sebastian
Established Year: 1964
Address: Palankara P.O., Nilambur-679330
Pin: 679330
Phone: 04931 - 270405
Catholic Families: 242
Catholic Population: 1183
Religious Houses: Society of Kristudasis (SKD)