St.Joseph Church, Prasanthagiri

Parish Profile

Parish: Prasanthagiri
Place Name: Prasanthagiri
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Vadakkemulanjanal Michael
Established Year: 2008
Address: Poroor - Wayanad P.O., Thalapuzha-670644
Pin: 670644
Phone: 04935- 266068
Catholic Families: 115
Catholic Population: 520